Д-р Пламен Панчев – Акушер – гинеколог гр. Варна

Д-р Пламен Панчев е специалист по акушерство и гинекология от град Варна, който предлага гинекологични прегледи, ехографски изследвания, женска консулттация, родилна помощ и др.

  • Водене на нормално и патологично раждане
  • Акушерски и генекологични операции
  • Ултразвукова диагностика на патологична и нормална бременност

Акушер-гинекологът е началник отделение Патологична бременност към СБАГАЛ – Варна, което е с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология.

Патологична бременност
Патологичната бременност е бременност с реализиран риск, при която съществува заплаха за здравето и живота на бременната (раждащата) жена и/ или плода.

Работното време на гинекологичния кабинет на д-р Пламен Русев Панчев е от понеделник до петък: 09:00 – 18:00 ч.

КОНТАКТИ

Д-р Пламен Панчев – Акушер – гинеколог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 150
Тел.: 052/ 613 798; 0898 612 038
Е-mail: