Д-р Пламен Николов Краев – Психиатър – гр. Силистра

Published by burn on

Д-р Пламен Николов Краев е специалист психиатър.

В кабинета се предоставя специализирана психично-здравна помощ на хора, страдащи от психични разстройства, такива като депресия, различни форми на безпокойстно, страх и тревожност (фобии, панически пристъпи и други), натрапливости(обсесивно-компулсивно разстройство), състояния на криза и емоционален стрес, разстройства в социалното функциониране и адаптацията към значими житейски промени и други. В кабинета се извършва диагностика,лечение и проследяване на пациенти с хронични психози, като например шизофретия, шизоафективна психоза и маниакално – депресивта психоза (биполярно афективно разстройство). При необходимост пациентите се насочват за консултации, специализирани изследвания, лечение и грижи към други служби и специалисти.
Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести и се отразяват на взаимоотношенията, работата и качеството на живот. Емоционалните и поведенчески проблеми могат да засегнат всякакви хора, независимо от тяхното обществено положение, доходи, възраст или пол. Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост, а напротив – това е белег на смелост и воля за оздравяване.

КОНТАКТИ

Д-р Пламен Николов Краев – Психиатър – гр. Силистра
Адрес: гр. Силистра, ул. " Анастас Ятков" 2, каб. 45
Тел.: 0888 618601