Д-р Пламена Станчева – Психотерапевт гр. Велико Търново

Published by burn on

Д-р Пламена Станчева е психолог-консултант и психотерапевт, сертифициран от международната асциация по Позитивна психотерапия.

Практикува в Център за психологическо консултиране “АЛМА” в град Велико Търново.

 

 

Центърът предлага следните услуги:

Индивидуално консултиране – индивидуалното консултиране представлява помощ за самопомощ. То е насочено към решаване на емоционални и междуличностни проблеми на клиента, вземане на решение относно професионалната кариера, брака, семейството, усъвършенстване на собствената личност и повишаване на социалната компетентност.

Психотерапия – психотерапията е по-продължителен процес, при който се цели постигането на по-дълбока личностова промяна. Посредством психотерапията клиентът преработва на по-дълбоки жизнени травми и вътрешни конфликти и постига нов жизнен смисъл.

Семейно консултиране и терапия – основната цел на семейното консултиране и терапия е подобряване на взаимоотношенията между брачните партньори, както и между родителите и децата, подобряване на функционирането на семейството като цяло. Проблемите, които се разглеждат, са свързани със социалните роли и свързаните с тях отговорности, характера на конфликтите, начина на отреагиране, качеството на комуникацията в семейството, проблемите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата и др.

Групово консултиране – груповото консултиране се основава на специфичните процеси, които се осъществяват в група и стимулират вътрешното освобождаване на личността и нейното себепознание, разширяват знанията и уменията й в различни сфери от живота. Груповото консултиране е насочено към развитие на уменията за ефективно общуване, подобряване на социалната адаптация, получаване на подкрепа, развитие на индивидуалния потенциал, промяна в поведението. Център “Алма” предлага:

Провеждане на социално – психологически тренинги (СПТ), които представляват обучение в различни социални умения- в сферата на общуването, формиране на умения за житейско планиране и вземане на решение, повишаване на увереността в себе си, корекции в поведенчески стереотипи.
Провеждане на групи за срещи, които се организират с цел подкрепа на личността при създаване на атмосфера на доверие, искреност, доброжелателност, съпричастност.
Консултиране на фирми и организации – тийм билдинг, фокус групи, мотивационно обучение, анализ на проблемите в организацията, обучение в лидерски умения.

Хипнотерапия – хипнозата е състояние на физическа и психична релаксация, което позволява подсъзнанието на човека да бъде “отворено” към позитивна промяна на неговите мисли, чувства и на цялостното му отношение към живота. Хипнозата представлява ръководена от хипнотерапевт концентрация, която използва силата на подсъзнанието на клиента за постигане на желана промяна в различни сфери от живота му.

КОНТАКТИ

Д-р Пламена Станчева – Психотерапевт гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Христо Караминков 6
Тел.: 0887418118