ITS | Здравен портал

Д-р Пламена Добрева – Личен лекар гр. Варна

Д-р Пламена Добрева е общопрактикуващ лекар. От 1994 г. работи в Курортна поликлиника, която през 2000 г. е преименувана на ДКЦ ”Чайка” ЕООД. Д-р ДОбрева е завършила специализация по Обща медицина.

Професионалните й приоритети са насочени основно към профилактичните прегледи, защото са в основата на борбата с рака и другите социално значими заболявания. Работи с хронично болни с Хипертонична болест на сърцето, Исхемична болест на сърцето, Мозъчно – съдова болест и Захарен диабет. Води диспансеризиции според изискванията на НЗОК.

Следи за редовните им имунизации, фамилна обремененост и нормалното физическо и психическо развитие на деца.

РАБОТНО ВРЕМЕ

График: Нечетна дата: от 07:30 ч. до 12:30 ч.
Четна дата: от 13:30 ч. до 18:30 ч.

КОНТАКТИ

Д-р Пламена Добрева – Личен лекар гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Никола Й. Вапцаров 2 - ДКЦ Чайка
Тел.: 052/ 78 69 23; 0889 912 688

error: Alert: Content is protected !!