ITS | Здравен портал

д-р Петя Христова Илиева – Ендокринолог – гр. Велико Търново

д-р Петя Христова Илиева, специалист по Ендокринология и болести на обмяната, Детска ендокринология и болести на обмяната, гр. Велико Търново в първия медицински рейтинг у нас!

Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им. Пандемичен проблем за ендокринологията през последните години е захарния диабет.

 

КОНТАКТИ

д-р Петя Христова Илиева – Ендокринолог – гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Марно Поле 21, каб. 129 А
Тел.: 0889438568
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!