Д-р Петя Несторова – Психиатър Русе гр. Русе

Published by burn on

 В амбулатория за специализирана медицинска помощ по психиатрия се извършват следните дейности:

-събиране на анамнестични данни.

-снемане на психичен статус.

-оценка на психичното състояние с клинични скали.

-диагноза и лечение на психични разстройства.

-психози,депресии, тревожно-депресивни разстройства, паническо разстройства,деменции.

Въз основа на тези данни се извършва лечение,психологично консултиране и мнение за трудоспособността.

При необходимост се извършват кризисни интервенции,психологично консултиране на депресвни, страхови и невротичнисъстояния, както и при соматопсихични заболявания.

Извършва психотерапевтична интервенция и фамилна психотерапия.

Психиатрична помощ се оказва и по договор, сключен с НЗОК.

 

КОНТАКТИ

Д-р Петя Несторова – Психиатър
Адрес: гр. Русе, Константин Ирачек 8
Моб. тел.: 0888 557 710
E-mail petya.nestorova@abv.bg

КОНТАКТИ

Д-р Петя Несторова – Психиатър Русе гр. Русе
Адрес: гр. Русе, Константин Ирачек 8
Тел.: 0888 557 710
Е-mail: