Д-р Петър Цилаков – Стоматолог гр. София

Д-р Петър Цилаков е специалист по дентална медицина и създател на Стоматологична клиника „Д-р Цикалов”. Денталният център работи от през 1992 година и е един от първите частни стоматологични кабинети в София.

 

Клиниката разполага със съвременни системи за терапевтично лечение, поставяне на зъбни импланти, естетично протезиране и козметична стоматология.

Работи се с продуктите на водещи компании в съвременното стоматологично лечение.
Цялостното стоматологично оборудване на Клиниката – стол с интраорална камера, дигитален рентгенов апарат, високоенергиен хирургичен лазер, апарат за физиотерапия и диагностика, ултразвуков апарат за почистване на зъбен камък – е високотехнологично, гарантиращо на нашите пациенти висока степен на безопасност, минимализиране на инвазията от страна на стоматолога и постигане на максимално добър краен резултат от зъболечението.

 Огромно предимство за пациентите е дългогодишната съвместна работа между екипа на Клиниката и екипа на Зъботехническа лаборатория Арт Дентал 1-МТЛ ЕООД. Непосредственото участие на висококвалифициран и с богат опит зъботехник „на живо” в работата на стоматолога с всеки един от нашите пациенти осигурява, от една страна, по-качествена и прецизна услуга, постигната за по-кратко време и при по-добри финансови условия, а от друга, се превръща в гаранция за перфектното изпълнение на зъботехническата поръчка.
В стоматологична клиника „Д-р Цикалов” работи екип от изключително висококвалифицирани и опитни специалисти в областта не само на общата стоматология, но и по отношение психологическата работа с пациента, която е не по-малко съществен елемент от цялостното успешно стоматологично лечение.
Широко известен факт е, че наличието на дентална фобия (страх от зъболечението) у пациента може да се превърне в непреодолим проблем, водещ до сериозни усложнения от отлагането на зъболечението и/или до неговото оскъпяване. Ненавременно или проведено по спешност лечение е свързано и с много повече болка, която би могла да бъде избегната.

Работата с деца изисква още по-задълбочена психологическа подготовка и богат опит. Адекватната и своевременна подкрепа и помощ, оказани на малките пациенти, спестява или намалява не само техните страхове и болка, но и огромно количество майчини „нерви”. Децата опознават заобикалящия ги свят играейки. Ако мотивацията да се грижат за своите зъбки им бъде поднесена по подходящ начин, децата се превръщат в най-старателните, безстрашни и точни стоматологични пациенти.

Сериозно предимство на медицинския и мениджърския екип на Клиниката е индивидуалният подход към всеки пациент. Зъболекарите и целият персонал на Клиниката отделят много време за разговор на „разбираем” език с пациента на стола: дискутира се диагнозата, предстоящото лечение с всички възможни алтернативи, рискове или евентуални усложнения, прави се прогноза за продължителността и стойността на дадено лечение, както и на неговата ефикасност във времето.

При пациенти с по-специфични нужди (деца или тийнейджъри, бременни или млади майки, по-възрастни или със съпътстващи здравословни проблеми) се изготвя специална индивидуална програма за лечение, съобразена с конкретните нужди и възможности на организма, ако е необходимо се провежда обучение за полагането на по-добри хигиенни грижи или за по-силна мотивация. При нужда се осъществява домашно наблюдение и/или лечение.

КОНТАКТИ

Д-р Петър Цилаков – Стоматолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. "Цар Симеон I" 123
Тел.: 02/ 832 40 09; 0888 714638
Web site: http://www.doctorcikalov.com/