Д-р Петър Николов – Гастроентеролог гр. Варна

Published by burn on

Д-р Петър Стефанов Николов е възпитаник на – първа Езикова Гимназия – гр. Варна, с изучаване на английски език. През 2003 г. завършва магистърска степен, специалност медицина, към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна.
В периода 2004 – 2009 г. работи, като лекар – ординатор в Терапевтична клиника – Отделение по Гастроентерология и ендокринология към ВМА – ББАЛ, гр. Варна. През 2008 г. д-р Николов провежда Квалификационен курс по ендоскопска диагностика, инвазивни и терапевтични манипулации, при заболяванията на горния отдел на ГИТ към ВМА – София. От 2005 г. до 2009 г. е специализант по Вътрешни болести, а от 2009 г. е зачислен, с конкурс за специализация по гастроентерология в Клиниката по Хепатогастроентерология, УМБАЛ  „Св. Марина” – гр. Варна. През 2013 г. придобива специалност гастроентерология.
 Към настоящият момент д-р Николов работи освен в КЛИНИКА НОВА и, като лекар – ординатор, към Отделението по Онкологична гастроентерология – СБАЛОЗ „Д-р  М. Марков” – гр. Варна.

КОНТАКТИ

Д-р Петър Николов – Гастроентеролог гр. Варна
Адрес: гр. Варна. кв. Аспарухово СБАЛОЗ „Д-р М. Марков”, отделението по гастроентерология
Тел.: 089 6351281