Д-р Петър Младенов – Неврохирург – гр. София

Published by burn on

Д-Р Петър Младенов – Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по Нервни Болести и Неврохирургия
Завършва медицина във ВМИ – гр. Пловдив през 1968 год.
С придобито право на специалист по „нервни болести” от 1968 год., а през 1982 год. му е призната и втора специалност „неврохирургия”.

Работи като научен сътрудник в Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия до 1986 год.
Чрез държавна фирма Медексим заминава на работа, като неврохирург в Либия до 1992 год.
Дълги години практикува като неврохирург в МБАЛ – Перник.
В екипа на неврологично отделение на МБАЛ „Света София” от месец февруари 2011 год.

Др Петър Младенов има публикувани над 58 научни статии и участие в монографии.

КОНТАКТИ

Д-р Петър Младенов – неврохирург
Адрес: гр. София, бул. България 104, МБАЛ Св. София
Моб. тел.: 0888 444 629
Е-mail: pmladenov@ mail.bg