Д-р Петър Добромиров- Съдов хирург гр. Варна

Published by burn on

Д-р Петър Добромиров практикува в МБАЛ “Света Анна” в Клиниката по съдова хирургия и в Медицински комплекс “Младост”.

В клиниката по съдова хирургия се извършват около 800 операции годишно, включително сложни реконструктивни операции по повод аневризми на коремната аорта, тромбооблитериращи заболявания /артериална недостатъчност/ на екстракраниалните /мозъчни/ и периферни артерии на крайниците от различен произход, оперативни намеси при съдови травми, венозни заболявания, вкл. безкръвни методи на лечение, съдови операции при болни на хемодиализа, за което клиниката разполага със най-съвременни консумативи и апаратура.

В клиниката са създадени и внедрени редица нови оригинални инструменти, уреди и устройства, някои от които нямат аналог.

През 1993 г., при руптурирала аортна аневризма, в клиниката се извърши първа в България безшевна анастомоза между аортата и съдова протеза с помощта на оригинален ригиден стент, признат за изобретение и за най-голямото национално постижение на медицината в България за период 1993-1996 г.

Клиниката е база за следдипломна специализация по съдова хирургия, както и за обучение на студенти по медицина при МУ-Варна.

КОНТАКТИ

Д-р Петър Добромиров- Съдов хирург гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 100
Адрес: гр. Варна, Медицински комплекс "Младост", бул. Република 15 ет.5 кабинет 7
Тел.: 0897 434 176
Е-mail: