Д-р Петрана Караилиева – Стоматолог – гр. Своге

Published by burn on

Д-р Петрана Караилиева е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Работи по договор с НЗОК.

ДЕЙНОСТИ:
– Общо стоматологично лечение
– Профилактика
– Терапия

КОНТАКТИ

Д-р Петрана Караилиева – Стоматолог – гр. Своге
Адрес: гр. Своге, ул. Отец Паисий 6
Тел.: 0897 971875
Е-mail: