Д-р Петко Загорчев – хомеопат Шумен

Published by burn on

Д-р Петко Загорчев – Лечение с Билки Шумен

Образование
2007г. – 2008 г. – Здравен мениджмънт, Медицински Университет, Варна – магистър.
1996г. – специалност по Kлинична токсикология – Медицински Университет, София.
1985г. – специалност по Токсикология – Медицински Университет, София
1974г. – 1978 г. – специалност по анестезиология и интензивна медицина – Медицински Университет, София.
1967г. – 1973 г. – медицина – Медицински Университет, Варна.
Академична и професионална кариера
1992г. и до сега – Завеждащ ОАИЛ и координатор по лечебната дейност в „МБАЛ Шумен”, гр. Шумен
1999г. и до сега – регионален координатор по органно донорство
1978г. – 1996г. – хоноруван преподавател по Анестезиология, фармакология и медицинска апаратура в Медицински колеж, гр. Шумен.
1975г. до 1992г. – анестезиолог в ОАИЛ, Областна болница – гр.Шумен
1974г. до 1975г. – лекар в БНМП, ОРБК – гр.Шумен
Квалификация и постижения в областта на хомеопатията
2011 г. – съосновател на Европейска школа по клинична хомеопатия и преподавател към същата школа.
2006 г. – 2011 г. – преподавател към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията
2004 г. и до сега – преподавател в СИД „Клинична хомеопатия” – МУ гр.Варна
Д-р Петко Загорчев участва с презентации в множество национални и международни медицински форуми в областта на хомеопатията.
Публикации
Пет авторски свидетелства за рационализации в областта на Клиничната токсикология
Над 20 научни доклада в национални и международни форуми
Съавтор на Експертна система „Medicitoх”
Множество доклади на научно-практически форуми
Членства
Член на Съюза на научните работници в България
Член на Балкански лекарски съюз. От 2000 г. до 2008 г. – председател на Районна лекарска колегия, гр.Шумен. От 2008 г. и до сега – заместник председател на РЛК, гр. Шумен.
Член на научните дружества по анестезиология и токсикология
Член и председател на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация

 

КОНТАКТИ

Д-р Петко Загорчев – хомеопат Шумен
Адрес: гр. Шумен, ул. Васил Априлов 63
Моб. тел.: 0889 917 506