Д-р Пенчо Кратунков – Детски кардилог – София

Published by burn on

Д-р Пенчо Кратунков е завършил медицина през 1988 г. в Пловдив. През 2002г. придобива специалност по Педиатрия. От 2004 г. е ръководител на Сектор по вродени сърдечни заболявания при деца и възрастни. Специализирал в Италия, Холандия и САЩ. В момента е главен асистент в Клиника по кардиология и началник Отделение по вродени сърдечни малформации при деца и възрастни в СБАЛССЗ “Св. Екатерина”, София.

Член е на Bulgarian Society of Interventional Cardiology ( 2005 ); Society for Cardiac Angiography and Interventions ( 2004 ); Association for European Paediatric Cardiology (2003), Bulgarian Society of Cardiology ( 2001 ).

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Електрокардиография

Трансторакална – 2D, 3D ЕХО кардиография

Трансезофагиална ЕХО кардиография

Контрастна ЕХО кардиография

Тъканен Доплер, Доплер на съдове

Стрес –Ехо кардиография

ЕКГ стрес – тест

24-часов ЕКГ – Холтер

24-часов АН – Холтер

Функционално изследване на дишането

ПРОЦЕДУРИ

каротидна ангиопластика с имплантиране на каротиден стент

ренална ангиопластика с имплантиране на стент

ангиопластика на венозни графтове с имплантиране на стент

митрална, аортна,пулмонална и трикуспидална валвулопластика

перкутанно аортно клапно протезиране

ендопротезиране на аорта

перкутанно затваряне на вродени дефекти

перикардна пункция

имплантация на кава филтър

имплантация на временни и постоянни пеисмейкъри

имплантация на автоматичен кардиовертер (дефибрилатор)

ресинхронизираща терапия

поставяне на интрааортен контрапулсатор

ЗАБОЛЯВАНИЯ

сърдечно-съдови заболявания

коронарнa патология

каротидна патология

ритъмно-проводни нарушения

КОНТАКТИ

Д-р Пенчо Кратунков – Детски кардилог

Адрес: гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А
Тел.: 02 91 59 66 16
Моб. тел.: 0888 751 936