Д-р Пенка Ценова – Пулмолог гр. София

Published by burn on

От 1998 специалист пулмолог в болница „Вита”. От 1992 г. – Участъков пневмофтизиатър в І ОДПФЗ. От 1989 г.  до 1992г. е завеждащ сектор функционална диагностика и белодробна рехабилитация в ГДББ – София.

 

Образование: висше медицинско, ВМИ – София, 1984 г.

Специализации и признати специалности:
1. Призната специалност по вътрешни болести – 1992 г.
2. Призната специалност по пневмология и фтизиатрия – 1994 г.

1993 г. участва на Конгрес по белодробни болести с тема “Динамично лечение на хроничните обструктивни заболявания в амбулаторни, диспансерни условия”.

ЛЕЧЕНИЕ

Специалност:

  • вътрешни и белодробни болести

Проблеми, които решава:
Кашлици от различен характер:

  • сухи
  • влажни
  •  спастични
  • остри
  • хронични

Задух
“Свирене в гърдите”
“Кръвохрачене”
Астма
Туберколоза
Пневмонии
Бронхити
Белодробни тумори

КОНТАКТИ

Д-р Пенка Ценова – Пулмолог гр. София
Адрес: гр.София, ул. Драговица 9
Тел.: 02/43 43 98; 0887520627