Д-р Пенка Маринова – Кардиолог гр. Добрич

Published by burn on

Д-р Пенка Маринова е специалист по кардиология. Има сключен договор с НЗОК.

Приема пациенти на следните адреси:
– гр. Добрич, ул. “Димитър Петков” № 3 (ДКЦ 1 Добрич)
– бул. “25-ти септември” № 17, вх. В, ап. 1

 

 

Автобиография:
1982 г. – висше образование – ВМИ, гр. Варна.
1990 г. – придобива специалност “Вътрешни болести” – МА, гр. София.
1992 г. – придобива специалност “Кардиология” – МА, гр. София.
1994 г. – Ехокардиография;
1996 г. – Инванзивна диагностика в кардиологията – МУ, гр. София;
1996 г. – Диагностика и терапия на исхемичната болест на сърцето – гр. София;
2002г.; – Курс “Велоергометър АХ 1 и прилежаща компютърна система”;
2004 г. – Терапия на дисплидимиите;
2005 г. – Профилактика, диагностика и терапия на сърдечно-съдовите заболявания;
2005 г. – Отчитане и профилактика на СС риск;
2005 г. – Профилактика на предсърдечното мъждене;
2005 г. – Лечение и превенция на ЗД и сърдечно-съдовите усложнения;
2005 г. – Сърдечна недостатъчност;
2006 г. – От острия коронарен синдром до сърдечната недостатъчност;
2006 г. – Master-cours по хипертония и оценка на кардиоваспуларния риск на Европейската асоциация по хипертония;
2009 г. – Курс “Кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност” – МУ, гр. Варна;
2010 г. – Курс “Бременност и сърдечно-съдови заболявания” – Трявна;
2010 г. – Основен курс по ехокардиография – МУ, гр. София;
2010 г. – Курс “Алгоритми за поведение при сърдечно-съдови и ендокринни заболявания”;
2011 г. – Курс “Ехокардиографска оценка на клапните болести” – МУ, гр. София;
2011 г. – Курс “Доплер ехокардиография” – МУ, гр. София;
2012 г. – Курс “Ехокардиография в спешната кардиология” – МУ, гр. София;
2012 г. – “ХІІІ-ти национален конгрес по кардиология” – София.
От 01.11.1982 г. – 02.12.1987 г. – ординатор – Първо вътрешно отделение – МБАЛ, гр. Добрич.
От 03.12.1987 г. – 01.10.1992 г. – старши асистент – ВМИ, гр. Варна.
От 01.10.1992 г. – кардиолог в “ДКЦ-І Добрич” ООД.

КОНТАКТИ

Д-р Пенка Маринова – Кардиолог гр. Добрич
Адрес: 0888 474 057
Адрес: гр. Добрич, ул. Димитър Петков 3 - ДКЦ 1 Добрич
Е-mail: