Д-р Пенка Вутова-Милушева – Стоматолог – гр. София

Published by burn on

Д-р Пенка Вутова-Милушева е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Практикува в град София в Институт по Механика на БАН, етаж 5.

ДЕЙНОСТИ:
* Терапия
* Ортопедия
* Хирургия
* Детска стоматология

Приемно време:
четни дати – сутрин
нечетни дати – следобед.

КОНТАКТИ

Д-р Пенка Вутова-Милушева – Стоматолог – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев бл. 4, ет. 4
Тел.: 08887893; 0402/ 9796708;