Д-р Пейо Симеонов – Кардиолог – гр. София

Д-р Пейо Симеонов е специалист по вътрешни болести.

Има придобити специалности по кардиология, инвазивна кариология и вътрешни болести.

Д-р Симеонов е III –та година специализант по кардиология, с богат опит в областта на ендопротезиране на аортата,каротидно и периферно стентиране,транскатетърно аортно клапно протезиране.

Специализации:

  • Франция
  • Германия
  • Чехия
  • USA

Д-р Симеонов практикува в СБАЛССЗ “Света Екатерина” – гр.София

Дейности:

  • ендопротезиране на аорта
  • каротидно и периферно стентиране
  • транскатетърно аортно клапно протезиране

 

КОНТАКТИ

Д-р Пейо Симеонов – Кардиолог – гр. София
Адрес: гр.София, бул."Пенчо Славейков" №52А
Тел.: 02/9159710
Е-mail: