д-р Павел Цочев Цочев – Ортопед – гр. Монтана

Д-р Павел Цочев е специалист по Ортопедия и травматология в гр. Монтана.
По настоящем е началник на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД – гр. Монтана.

Отделението по ортопедия и травматология на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на втория етаж в централния корпус на болницата и предлага оперативно и неоперативно лечение на травмите и ортопедичните заболявания:

 • травми на крайниците, таза и гръбначния стълб
 • ортопедични заболявания
 • ендопротезиране на големите стави

Отделението разполага със самостоятелен операционен блок, който включва:

 • предоперационна зала
 • 2 операционни зали
 • гипсовъчна зала

Операционният блок разполага с:

 • пълни набори от инструментариум за конвенционална костна и мекотъканна хирургия
 • набори за специализирана хирургия за екстра- и интрамедуларна остеосинтеза
 • набори за високоспециализирана хирургична дейност (артроскопия)
 • два броя телевизионно – рентгенови уредби (с електронно усилване на образа и подвижно С-рамо)
 • анестезиологична апаратура
 • универсална операционна маса

По договор с НЗОК – диагностика и лечение по 12 клинични пътеки.

КОНТАКТИ

д-р Павел Цочев Цочев – Ортопед – гр. Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. Цар Борис ІІІ № 11, каб.319
Тел.: 0888310678
Е-mail: