Д-р Павел Атанасов – Съдова хирург – гр. Стара Загора

Published by burn on

Д-р Павел Атанасов специализира в областта на съдовата хирургия и притежава ценен и богат опит, който е гаранция, че ще получите максимално качествено и ефективно лечение на съдово-хирургични заболявания.

Д-р Павел Атанасов работи с модерно оборудване като доплер-сонографски апарат и доплерехограф, което подобрява диагностиката.

ДЕЙНОСТИ

1. Пълна гама на неинвазивни и инвазивни методи на диагностика на съдовите заболявания
(ДоплерСоноГрафия, КАТ – Ангиография, Флебография, Катетаризация на магистрални съдове и др.)
2. Комплексно оперативно лечение на :
1. Аневризми и разширение на аорта и периферни съдове
2. Спешни съдови заболявания: емболии, тромбози, травми, руптури и др. лезии
3. Периферни стеснения и запушвания на съдовете на горни и долни
крайници, коремна аорта и екстракраниални мозъчни съдове
4. Разширени вени и венозни тромбози, лазерна аблация,
склерозация и минимално инвазивни козметични процедури
5. Процедури за постоянен достъп за хемодиализа: АВ фистули,
централни венозни катетри
6. Безкръвни процедури: дилатация, стентиране,
емболизация на кръвоносните съдове (съвместно със Сити Клиник Бургас)
7. Лечение на диабетно стъпало. Барокамера
8. Неоангиогенеза – имплантация на стволови моно – нуклеарни клетки

Болница Тракия – Парк
Съдова хирургия
Адрес: Стара Загора, ул. Дунав 1, над стадион Берое, парк Аязмо
Прием: Платен НЗОК
Медицински център “Трета поликлиника”
Адрес: Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 86
Прием: Платен НЗОК
ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС
Телефон: 0886 727 269