Д-р Огнян Тивчев – Стоматолог – гр. Варна

Д-р Огнян Тивчев е специалист по дентална медицина. Преподавател е в Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия към МУ – Варна.

Образование:
Гимназия I ЕГ –Варна , 1992
МУ-София, 1998

Академични позиции:
асистент в катедра „Протетична дентална медицина” – от 2007г.

Специализация:
1998-2001 „Обща Стоматологи
2008-2011 „Протетична дентална Медицина”

Преподавателска дейност:
Практически упражнения по ППДМ и КПДМ -българоезично/англоезично обучение към ФДМ-Варна

Лекции по ППДМ към ФДМ-Варна от 2013г.

Член е на ​БЗС

Д-р Тивчев има индивидуална практика в град Варна/

КОНТАКТИ

Д-р Огнян Тивчев – Стоматолог – гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Панайот Волов 15, вх. Б, ет. 2, ап. 17
Тел.: 052/ 61 33 23; 0888850814
Е-mail: