Д-р Невена Стаматова – Стоматолог – гр. София

Published by burn on

Д-р Невена Стаматова е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Приема пациенти в град София.

Работи с НЗОК.

КОНТАКТИ

Д-р Невена Стаматова – Стоматолог – гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Толстой, бл. 32 - партер
Тел.: 02/ 8370 095; 0887 547263