Д-р Наталия Tодорова – детски психолог, психотерапевт

Published by burn on

Д-р Наталия Tодорова – детски психолог, психотерапевт

Завършила бакалавър „Психология“ във ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий “ гр. Велико Търново. Образованието си продължава в СУ “ Климент Охридски ” гр. София където завършва две магистратури – „Социална и юридическа психология „ и „Детско – юношеска и училищна психология“ В момента е редовен докторант по Клинична психология на тема “ Детските страхове“

 

 

Практическия опит в областта на психологическото консултиране и психотерапията е свързан с редица тренинги; интеракционни и интервизионни групи, работа под супервизия.Месторабота:
– Частна практика,
– Преподавател в Международен Славянски институт по:
Психология на развитието
Експериментална психология
Увод в Психологията

ДЕЙНОСТИ

Тревожни състояния ( повишена тревожност, тикове, страх, фобии, генерализирано тревожно разсзстройство, паническо разстройство, натрапливи мисли);
– Депресивни състояния (ниска самооценка, фокусиране върху негативните преживявания )
– Агресия
– Комуникативни и адапптационни трудности ( във взаимоотношенията в семейството, в училище, в детската градина)
– Соматически симптоми (бронхиална астма, алергии, безпричинни болки в главата и други заболявания)
Терапевтична област : Сертифициран позитивен психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия – България и WAPP – Световна асоциация по Позитивна Психотерапия<

КОНТАКТИ

Д-р Наталия Tодорова – детски психолог, психотерапевт
Адрес: гр.София; кв.Лозенец; ул. Цанко Церковски 22
Моб.тел.: 0893 995 945
E-mail: natalijatodorova@yahoo.com