ITS | Здравен портал

Д-р Надя Иванова – Психиатър гр. Враца

Д-р Надя Иванова е специалист по обща психиатрия в град Враца. Лекарят извършва диагностика и лечение на психични заболявания, експертиза за временна трудоспособност, издава болничен лист и медицински удостоверение за временна нетрудоспособност. Психиатрията е дял от клиничната медицина, занимаващ се с откриването и лечението на психични заболявания и разстройства, както и причинителите им.

Лечение на психиатрични заболявания
Като специалист психиатър, д-р Надя Иванова се занимава с откриване и лечение на психиатрични заболявания и отклонения, които представляват потенциална опасност за самите пациенти и хората около тях. Психиатричните заболявания са състояние на психиката, водещо до поведение, което се отклонява се от нормалното, свързано със субективно страдание и непълноценност у човек.

Лечението психиатрични заболявания и отклонения се извършва най-често в психиатрични болници и клиники. Психиатричните заболявания са обосновани болести, зависещи в много малка степен от стреса, напрежението и житейските проблеми. Психиатричните лекарства и психотерапията са основните метода за третиране на психичните заболявания.

Експертиза за временна нетрудоспособност
Медицинската експертиза на временната нетрудоспособност се извършва от лекари, лекарски консултативни комисии и ТЕЛК (трудово-експертни лекарски комисии).

Специалистът психиатър, д-р Надя Иванова извършва и установява по правило експертиза за временна нетрудоспособност, продължаваща еднократно до 7 работни дни или с прекъсване до 40 дни за една година. Д-р Иванова предлага и временно намалена работоспособност, която е основание за трудоустрояване с продължителност до 1 месец. Лекарят удостоверява временната нетрудоспособност за целия период от болничното лечение на пациента.

Издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност
Специалистът Психиатър, д-р Надя Иванова издава болничен лист и медицински удостоверения за временна нетрудоспособност. Д-р Иванова издава болничен лист за временна нетрудоспособност в случайте, че осигуреното лице не може да работи или е възпрепятствано поради: изследване, гледане на болен, злополука, общо заболяване, поява на психиатрично отклонение, професионална болест, придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, бременност и раждане.

КОНТАКТИ

Д-р Надя Иванова – Психиатър гр. Враца
Адрес: гр. Враца, ул. Беласица 1 ЦПЗ
Тел.: 0887 42 24 40

error: Alert: Content is protected !!