Д-р Иван Михайлов – Хирург – гр. София

Published by burn on

Д-р Иван Михайлов завършва медицина в МА – София през 1991г.

От 1995г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в УМБАЛ «Св. Анна», АД – София.

Придобива специалност Хирургия през 1998г.

Научни интереси:

  • лапароскопска хирургия
  • хирургия на херниите
  • жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия
  • стомашно-дуоденална хирургия
  • колопроктология (хирургия на дебелото и правото черво, хемороидална болест, перианални фистули и кисти)
  • хирургия на щитовидна и млечна жлеза

НОСИТЕЛИТЕ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БЛС – СРЕБЪРЕН, ИЗЛЪЧЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА БЛС ПРЕЗ 2016 г.

КОНТАКТИ

Д-р Иван Михайлов – Хирург – гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", ул. "Димитър Моллов" № 1 (сградата на УМБАЛ "Света Анна")
Тел.: 02 9759 319;02 9759 233 - Кабинет (ДКЦ "Света Анна")