Д-р Милена Минева Николова – Акушер – гинеколог – гр. Добрич

Published by burn on

Д-р Милена Минева Николова е специалист по акушерство и гинекология, практикуващ на територията на гр. Добрич.

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1984 г.

Специалност: Акушерство и гинекология – МУ София, 1991 г.

Курсове и специализации:

 • Колпоскопия;
 • Ултразвукова диагностика в АГ;
 • Епидемиология, профилактика, диагностика и лечение на рака на ендометриума. Усложнения, настъпили в хода на лечението при онкологично болни, тяхната профилактика и лечение – 2005г.;
 • Гинекологична оперативна техника – 2006г.;
 • Кюртажи и биопсии;
 • „Влагалищна екосистема, желязодефицитни анемии и тяхното лечение. Локалните спермициди – съвременен метод на контрацепция”;
 • Участва в ІІІ Национална конференция по климактерична медицина с международно участие;
 • „ХІ-ти Национален Конгрес по акушерство и гинекология“ – 2007г.;
 • „Гинекологична лапароскопия и хистероскопия“ – 2007г.
 • „Профилактика, диагностика и проследяване на онкологичните заболявания в извънболничната помощ“ – 2007г.;
 • „Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцирозите на маточната шийка“ – 2007г.;
 • курс „Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията“ – 2008г.;
 • курс „Гинекологични инфекции и стерилитет“ – 2008г.;
 • „ХІ-ти Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие“ – 2008г.;
 • „ХІІ-та Национална гинекологична Конференция“ – 2008г.;
 • XXVIII–ма Национална акушерска конференция ”Съвременна образна диагностика в акушерството” – 2009г.;
 • VII–ми обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие”,София,2011г.
 • VIII–ми обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията, Хисар, 2012г.

Лекарска практика:

– От 1985г. до 1989г. работи в АГ МБАЛ Балчик;
– От 1989 г. до сега в „ДКЦ-І Добрич” ООД.

КОНТАКТИ
Адрес: гр. Добрич ул. Димитър Петков 3
Тел.:058601474

КОНТАКТИ

Д-р Милена Минева Николова – Акушер – гинеколог – гр. Добрич
Адрес: гр. Добрич ул. Димитър Петков 3
Тел.: 058601474