Д-р Милена Димитрова – Психолог гр. София

Published by burn on

Д-р Милена Димитрова е специалист по клинична психология. Извършва индивидуално, фамилно и фирмено консултиране.

Сертифициран консултант е по психотерапия от World association for positive psychotherapy (WAPP) in cooperation with IAPP, EFCPP, WAIP; Член на WAPP

 

ДЕЙНОСТИ:

♦ Индивидуално консултиране и психотерапия: Житейски кризи, Тревожност, Депресия, Социални и емоционални трудности при пациенти с онкологични заболявания.

♦ Предбрачно, семейно и фамилно консултиране: за бъдещия съвместен живот, криза във взаимоотношенията, проблеми в комуникацията.

♦ Организационно консултиране: Организация и управление на човешките ресурси, Изграждане и развитие на екипи, Подобряване на вътрешно-фирмената комуникация, Обучения, Тренинги.

♦ Групи за личностно развитие: Себепознание, Мотивация, Подкрепа.

КОНТАКТИ

Д-р Милена Димитрова – Психолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Искър 22, партер, кабинет 5 - в сградата на ДКЦ III
Тел.: 0888 815 384
Е-mail: