Д-р Мая Стойнева Миланова – Личен лекар гр. Омуртаг

Д-р Мая Стойнева Миланова е личен лекар, който практикува в с. Илийно и гр. Омуртаг и осигурява професионална медицинска грижа на своите пациенти.
Можете да откриете общопрактикуващ лекар Д-р Миланова в кабинет на гр. Омуртаг, ул. Търновска – 55 каб. 16 и 17.

 

ДЕЙНОСТ
  • Профилактични прегледи на деца и възрастни
  • Насочване за консултация с друг специалист
  • Диспансеризация
  • Имунизации
  • Първични и вторични прегледи
  • Лечение на редица заболявания
  • Изготвяне на експертизи
  • Издаване на медицинско направление

КОНТАКТИ

Д-р Мая Стойнева Миланова – Личен лекар гр. Омуртаг
Адрес: гр. Омуртаг, ул. Търновска 55, каб. 16 и 17
Тел.: 0888 483 827