Д-р Мария Тимарева – Личен лекар гр. Асеновград

Д-р Мария Тимарева е специалист по обща медицина.

Има Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ.

Приема пациенти в кабинета си в град Асеновград.

Има сключен договор с НЗОК.

Извършва амбулаторни прегледи, профилактика, детски консултации, диагностика и лечение на различни заболявания, издаване на направления за специалист.

КОНТАКТИ

Д-р Мария Тимарева – Личен лекар гр. Асеновград
Адрес: гр. Асеновград, кв. Долни Воден, ул. Камара 2 ет. 2 каб. 1, 2
Тел.: 0888850425