Д-р Мария Пишмишева – инфекциозни болести гр. Пазарджик

Published by burn on

Д-р Пишмишева е лекар специалист Инфекциозни болести. Началник Отделение Инфекциозни болести при МБАЛ гр. Пазарджик. Завършва ВМИ-Пловдив през 1989 г. Работи като участъков терапевт до 1992 г., а след това в Инфекциозно отделение последователно като ординатор и старши лекар. От 1997 г. е с призната специалност инфекциозни болести. Зачислена за втора специалност-паразитология.
Интересите и са в областта на кърлежово-векторни заболявания и хеморагични трески.
Съавтор на сборника „Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България”.
Автор на статии и материали в български и международни форуми.

КОНТАКТИ

МБАЛ Пазарджик, Инфекциозно отделение
Пазарджик, ул. Болнична 15

МБАЛ Здраве, Кабинет инфекциозни болести
Пазарджик, ул. Константин Величков №50