Д-р Мария Ангелова – Акушер-гинеколог гр. Стара Загора

Д-р Мария Ангелова е специалист по акушерство и гинекология. Родена е през 1970 г.

 

ОБРАЗОВАНИЕ:
• СОУ “Неофит Рилски” Харманли 1989г.
• ТрУ – Медицински факултет – Стара Загора1995 г.
• Призната специалност по Акушерство и Гинекология – 2003 г. София
• Специализация в Университеска МБАЛ – Стара Загора 1999 – 2003 г.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
• Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора, 2002 г.
• Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Медицински университет, гр. София, 2000 г.
• Колпоскопия – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора, 2002 г.
• Фетална морфология, 3D/4D приложения; МЦ «Фемина», София, 2010 г.
• Сертификат за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография, 2010 г.
• Курс по гинекологична лапароскопия от единствения сертифициран център за ендоскопско обучение в източна Европа нa проф.Горчев в гр.Плевен, 2010 г.
• Българо-немски форум по рискова бременност и перинатална ултразвукова диагностика, София, 2010
• Курс по УЗД, болница Шарите, Берлин, 2010
• Сертификат за участие в първия световен конгрес по офис хистероскопия и резектоскопия, Бари, Италия, 2011
• Курс по офис хистероскопия и резектоскопия, Бари, Италия, 2011
• Участие в 10-тия световен конгрес по фетална медицина, 26-30 юни, 2011
• Основен курс по колпоскопия, София, 2012
• Сертификат за участие в X, XIII национален конгрес по стерилитет, България, 2012

Приема пациенти в АГ Център Live в град Стара Загора.

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ В АГ ЦЕНТЪР ‘LIVE’

АКУШЕРСТВО
* диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност;
* консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност, раждането и послеродовия период;
* преценка за начина на раждане към термина на бременността;
* пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода с ехографски апарат с възможности за изследване в режим на 2d, 3d и 4d;
* ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 11-14 г.с. чрез измерване на нухалната транслуценция, ностна костица и други показатели;
* комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 11- 14 г.с;
* ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез оценка на феталната морфология;
* комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 15 – 20 г.с;
* фетална ехокардиография (пренатална диагноза на вродените сърдечни аномалии на плода) в 22 – 24 г.с;
* оценка на физиологията на плода и скрининг за плацентарна недостатъчност.

ГИНЕКОЛОГИЯ
* цитонамазка – скрининг на предракови изменения на маточната шийка;
* колпоскопия – колпоскопски преглед при т.н. “раничка” на маточната шийка, диакностика на доброкачествени, предракови и злокачествени заболявания на маточната шийка и съответно лечение чрез медикаменти, електрокоагулация и оперативни методи;
* тестуване и типизиране на hpv (човешки папиломен вирус);
* микробиологично изследване при цервико-вагинални инфекции;
* диагностика и лечение на полово предавани заболявания;
* съвременни изследвания при съмнения за хламидиална инфекция / pcr тест /;
* хистологично изследване на измененията на маточната шийка и външните полови органи (прицелна биопсия);
* деструктивно лечение на предраковите изменения на маточната шийка;
* диагностика и лечение на менструални разстойства;
* менопаузални разстройства;
* предменструален синдром;
* ехографска диагностика на болестите на маточното тяло и аднексите (яйчниците и маточните тръби);
* семейно планиране, хормонална контрацепция и хормонозаместителна терапия;
* изследвания и подготовка на документи за ин-витро;
* поставяне и отстраняване на спирали.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО Д-Р АНГЕЛОВА ИЗВЪРШВА В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ
* водене на нормално раждане
* цезарово сечение
* гинекологични операции
* безкръвни операции /лапароскопия/
* хистероскопия
* прекъсване на бременност по желание /аборти/

КОНТАКТИ

Д-р Мария Ангелова – Акушер-гинеколог гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" 87 - бивша Стоматология
Тел.: 042/ 64 00 66; 0887 70 60 51
Е-mail:
Web site: http://www.agcenterlive.com