Д-р Марио Антонов – Специалист УНГ – гр. София

Published by burn on

Марио Антонов завършва висше медицинско образование и е специалист отоневролог. Той се занимава с проблемите на вътрешното ухо. Можете да потърсите медицинските услуги на д-р Антонов при световъртеж, проблеми с равновесието, шум в ушите или главата, замаяност, главоболие. Както и ако имате нужда от УНГ консултации, слухопротезиране или отоневрологични прегледи.
Неговите медицински специализации включват УНГ болести, Професионални болести, Аудиология, Отоневрология и Слухопротезиране.
За периода от 1996г. до сега, работи като УНГ ординатор в КПЗ към УМБАЛ „Св.Иван Рилски”ЕАД
Научните интереси на д-р Антонов са насочени към „ Отоневрология” и „Слухопротезиране”. Той владее английски език и членува в Българското дружество по Оториноларинголотия, Дружеството по Професионални болести и Дружеството по Аудиология и Слухопротезиране.
Сферата, в която е насочил своите професионални умения разглежда заболявания, свързани с вътрешното ухо. Ухото е много чувствителен орган. Основна му задача е да улавя и анализира звуковете от околния свят, както и да осигурява чувството за равновесие. Той се състои от три отделни части – външно, средно и вътрешно ухо. Видимата част на ухото (външно ухо) се нарича ушна мида. До нея достигат звуковите вълни, които тя насочва към ушния канал. Евстахиевата тръба се намира в средното ухо и свързва ухото с най-задната част на небцето, като служи за изравняване на атмосферното налягане от двете страни на ушното тъпанче и по този начин предпазва от повишаване на налягането в средното ухо. Увеличено налягане в ухото може да се получи при промяна на външното налягане – време на полет или пътуване в планинска местност. Такива разлики в налягането предизвикват дискомфорт или даже лека болка. Вестибуларният апарат е органът на равновесието, който движенията на тялото и дава възможност да пазим равновесие,

При нужда от диагностика и лечения на заболявания, свързани с проблемите на вътрешното ухо, можете да потърсите професионалния съвет на д-р Антонов. Често симптомите могат да бъдат признаци за сериозни заболявания, затова откриването и лечението им в начален етап са от важно значение за Вашето здраве.

ДЕЙНОСТ

  • УНГ прегледи
  • Отоневрология
  • Компютърни аудиограми
  • Ларингостробоскопия
  • Хирургични операции
  • Спешни прегледи
  • Работа със Здравна каса

КОНТАКТИ

Д-р Марио Антонов – Специалист УНГ – гр. София
Адрес: гр. София, бул. ”Ак.Иван Гешов” 15
Тел.: 02 952 60 92; 0888 671 593
Е-mail: