Д-р Мариана Мичева – акушер – гинеколог – гр. София

Published by burn on

Д-р Мариана Мичева

е специалист акушер – гинеколог. Управител на медицински център „Княгиня Клементина“

Д-р Мариана Мичева завършва висш медицински институт, гр. Варна през 1982 г.
От 1982 г. – 1989 г. работи като ординатор в АГ Комплекс в окръжна болница гр. Търговище.
Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ – 1989 г.
От 1990 г. – 2007 г. работи като акушер-гинеколог в IV МЦ гр. София.
Придобива специалност „Здравен мениджмънт“ в УНСС гр. София 2007 г. – 2008 г.

От м. април 2007 г. е Управител на МЦ „Кн. Клементина – 06“ ЕООД. Лечебното заведение е регистрирано в РЦЗ – София град в съответствие с изискванията на ЗЛЗ.

Услуги:

– Гинекологични прегледи и консултации
– Ултразвук
– Проследяване на бременноста
– Колпоскопия
– Електрокоагулация

КОНТАКТИ

Д-р Мариана Мичева – акушер – гинеколог – гр. София
Адрес: София, бул. Ген. Столетов 67-А
Тел.: 02 9 268 178;