Д-р Манол Соколов – Хирург – гр.София

Published by burn on

Главен асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет – София, хирург в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ”Александровска” ЕАД

2015г. – Специализация по колопроктологична хирургия и онкохирургия – конвенционална и лапароскопска в St. Mark`s Hospital, Londodn, UK

2015г. – Специализация по лапароскопска и роботна колопроктологична и малкотазова хирургия в St. James`s University Hospital, Leeds, UK

2012 – специализация по колопроктологична хирургияи онкохирургия в Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel

2012 – Главен административен асистент в Клиника по хирургия, УМБАЛ”Александровска” ЕАД

2011 – Главен асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет – София, хирург в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ”Александровска” ЕАД

2010 – Старши асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет – София, хирург в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ”Александровска” ЕАД. Отговорник по СДО в Катедра по хирургия.

2007 – асистент по хирургия в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II – ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска” – София, Медицински университет – София

2004 – 2007 – клиничен ординатор в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II-ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет – София

2003 – 2004 – Началник Медицинска служба, под. 28610 – София, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

2000 – 2003 – Началник Медицинска служба, под. 26200 – Айтос, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

1999 – 2000 – Началник Медицинска служба, под. 38650 – Карнобат, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

1997 – 1998 – лекар – ординатор в Катедра „Обща и оперативна хирургия”, Медицински университет – гр. Варна

Сертификати от квалификационни курсове:

“European Oncology School” (ESO) – Masterclass – Malta, 2007;

ESO – Session 2004-Sofia,

Ендотрахеална интубация, ВМА-София,

Интензивна терапия, ВМА-София,

Хепатобилиарна и панкреатична хирургия – 2012, МУ-София

Член на European Society of Coloproctology
КОНТАКТИ

Д-р Манол Соколов – Хирург София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1 / УМБАЛ Александровска /
Моб.тел.: 0888 760 241

Адрес: гр. София, пл. Възраждане
Моб.тел.: 0888 760 241