Д-р Любомир Червенков – Образна диагностика гр. Пловдив

Published by burn on

Д-р Любомир Червенков е специалист по образна диагностика.

Практикува в УМБАЛ „Свети Георги” в град Пловдив.

На 07.12.2012 завършва медицина в медицински университет – Пловдив. От 10.01.2013 до сега – лекар в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, център по образна диагностика. От 01.10.2013 до сега – докторант към катедра образна диагностика, медицински университет – Пловдив. От 06.06.2014 до сега – асистент, преподавател на български и английски език в катедра по образна диагностика, медицински университет – Пловдив.
На 07.12.2012 завършва медицина в медицински университет – Пловдив.

От 10.01.2013 до сега – лекар в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, център по образна диагностика.

От 01.10.2013 до сега – докторант към катедра образна диагностика, медицински университет – Пловдив.

От 06.06.2014 до сега – асистент, преподавател на български и английски език в катедра по образна диагностика, медицински университет – Пловдив.

Притежава следните сертификати:

▪Сертификат за завършен курс по абдоминална ултразвукова диагностика.

▪Сертификат за завършен курс по мамографска и ултразвукова диагностика на млечна жлеза.

▪Сертификат за завършен курс по ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза.

▪Удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, квалификационно ниво 4.

КОНТАКТИ

Д-р Любомир Червенков – Образна диагностика гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66
Тел.: 032/ 602 724; 0886091502
Е-mail:
Web site: http://https//bg.linkedin.com/pub/lyubomir-chervenkov/94/491/672