Д-р Любомир Личков Григоров – Общопрактикуващ лекар – гр. Свищов

Published by burn on

Д-р Любомир Личков Григоров е общопрактикуващ лекар на територията на гр.Свищов.

Д-р Григоров е доказан професионалист с богат опит.

Като личен лекар д-р Григоров приема своите пациенти в медицински кабинет.

Кабинетът на д-р Григоров е оборудван с необходимата техника и апаратура.

Д-р Грегоров е посветил работата си на своите пациенти и техните нужди.

Дейности:

– кленични прегледи

– профилактични прегледи

– издаване на рецепти за лекарства

– издаване на медицинско свидетелство

– имунизации

– издаване на направление за специалист

 

КОНТАКТИ

Д-р Любомир Личков Григоров – Общопрактикуващ лекар – гр. Свищов
Адрес: гр. Свищов, гр. Петър Ангелов №1
Тел.: 0887564770; 0631 277220;