Д-р Любомира Христова Зеленска – УНГ – гр. София

Published by burn on

Д-р Любомира Христова Зеленска е специалист по уши, нос и гърло.

Член на Българското дружество по Оториноларингология
•Член на Ринологичното дружество
•Член на Българо-италианското ринологично сдружение
•Член на Балканското сдружение по Оториноларингология

Субклинични интереси :
•Аудиология
•Алергология
•Безкръвна и атравматична хирургия
•Детска Оториноларингология
•Хирургични методи за лечение на хъркането и сънната апнея

Курсове:
•ВМА–София–февруари 2004–Фониатрия
•ВМА–София–април 2004 Курс за работа с хармоничен скалпел „ULTRACISION„
•ВМА–София–март 2007–Аудиология
•Академия на Кохлеар-Европа /Мехелен-Белгия – март 2008/ История и същност на кохлеарните импланти; Специфични технически характеристики; Работа и потдръжка на кохлеарни импланти
•ВМА–София–май 2008 Курс за работа сапаратура за радиочестотна термоаблация
•Виена–Австрия октомври 2008 Поддръжка и настройки на кохлеарни импланти Медел. Новости при интраоперативните тестове и постоперативните аудиологични изследвания.
•Виена–Австрия октомври 2011–нови технологии в кохлеарните импланти, практическо обучение за настройка на кохлеарните импланти
•Пловдив–май 2012 Първа българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и практическо обучение
•Пловдив юли 2013 Курс хирургия на живо на нос и околоносни кухини
•Триест Италия октомври 2014 Втора българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и практическо обучение –
oРинология и ендоскопска синус хирургия
oРадиология и Рентгенология в Оториноларингологията
•Инсбрук Австрия – септември 2014 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти Медел
•Анталия Турция – декември 2014 Балканско др ужество по Оториноларингология – УНГ курс
•Леднице Чехия – май 2015 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти Медел

КОНТАКТИ
Адрес: гр. София, бул. “Св. Георги Софийски” № 3
Тел.:029225465; 029225939; 0887290566;