Д-р Любов Чочкова – Детски кардиолог и ревматолог гр. Пловдив

Published by burn on

Доктор Любов Чочкова е детски кардиолог и ревматолог в град Пловдив. Извършва ЕКГ, Електрокардиограма, Ехокардиография и лечение на заболявания, засягащи сърдечната дейност.
Д-р Любов Чочкова е детски кардиолог и ревматолог, извършващ: ЕКГ, Електрокардиограма, Ехокардиография и лечение на заболявания, засягащи сърдечната дейност. За своите пациенти, Доктор Любов Чочкова предлага консултации и лечение на заболявания засягащи сърдечната дейност.

Електрокардиограма
Д-рЛюбов Чочкова извършва изследване, чрез което се определя електрическата активност на сърцето – Електрокардиограмата. Тълкуването на записаните данни позволява диагностициране на сърдечни заболявания. Сърдечните състояния могат да са животозастрашаващи или незначителни. При нормалната електрокардиограма, сърдечната честота е от 60 до 100 удара в минута, а сърдечният ритъм е ритмичен – регулярен и правилен.

Ехокардиография
Ехокардиография е метод, използван за диагностика на сърдечно-съдови заболявания. Този инструмент заема важно място в кардиологията. Ехокардиографията се използва за регистриране на механични вибрации, отразени от съответните телесни структури. При децата, 24 часов ЕКГ мониторинг се използва основно за оценка на придобити или вродени аритмии.

Хотлер ЕКГ
Д-р Любов Чочкова извършва Холтер ЕКГ. Стандартната електрокардиограмата не открива отклонения. В тези случаи може да се направи Холтер ЕКГ, чрез който може да се установи нарушение в сърдечния ритъм през различни части от денонощието.

В медицинският кабинет на Д-р Любов Чочкова ще бъдете посрещнати с внимание, разбиране и човешко отношение. Нейната цел е да окаже на своите пациенти професионална помощ и да им предостави полезни и важни съвети.

Град: Пловдив
Адрес: ул. Георги Тертер 19
Телефони: 0898 994199