Д-р Люба Хаджийска – психиатър гр. Пловдив

Published by burn on

Д-Р ЛЮБА ХАДЖИЙСКА е със специалност Психиатрия, допълнителна квалификация – психотерапия и лечение на зависмости, клинични интереси – лечение на тревожно-депресивни състояния, биполярни и шизофренни разстройства, психофармакология. Има 22-годишен професионален опит.
Психиатричния кабинет на д-р Хаджийска е в Пловдив, бул. В.Априлов 9, ет. 1 каб. №4.
Работи по договор с РЗОК.

Д-р Хаджийска е ръководител на групова психиатрична практика, в която работи съвместно с други психиатри, психолози и социални работници.
Практиката функционира на адрес бул. Васил Априлов 14, ет.6 и бул. Васил Априлов 9, ет.1.

От 2000 г. работи само в частен кабинет. Дипломиран психодрама-терапевт с 14 г. обучение и стаж. Има диплома по
хомеопатия от 1998 г. От 2008 е сертифицирана за ръководител на Метадонова програма.

УСЛУГИ

* Диагностика и лечение на психични заболявания.
* Индивидуална и групова психотерапия.
* Метадонова програма за лечение на зависимости – наркомании; хероинова зависимост; лечение с метадон.
* Специализирана психиатрична ЛКК (лекарска консултативна комисия).

Работи със Здравната Каса

КОНТАКТИ

Д-р Люба Хаджийска – психиатър гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. В.Априлов 9, ет.1, каб. 4
Тел.: 032643816, 08883415 54
Е-mail: