Д-р Лора Арсова – Стоматолог – гр. Монтана

Д-р Лора Арсова е специалист поливалентна стоматология. Има индивидуална практика за дентална помощ
Работи по договор с РЗОК.

Д-р Лора Арсова извършва общо стоматологично лечение, профилактика, ортодонстко лечение, почистване на зъбен камък, поставяне на мостове и коронки.

Работно време:
Понеделник – 13-18 часа
Вторник – 9-12 часа
Сряда – 9-12 часа
Четвъртък – 13-16 часа
Петък 9-12 часа

КОНТАКТИ

Д-р Лора Арсова – Стоматолог – гр. Монтана
Адрес: гр.Монтана, ул. Трети март 63 ет.1
Тел.: 0888719889