You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Д-р Лиляна Камбова – нефролог гр. София

Работи в областта на диализното лечение от 1983 г.

СБАЛССЗ–Университетска Национална Кардиологична болница. Началник отделение по диализа от м. януари 2008 г.

1981 г. – висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:

  • 1987 г. – специалност Вътрешни болести,
  • 1988 г. – специалност Нефрология,
  • 1994 г. – доктор по медицина PhD,
  • 2000 г. – квалификация по здравен мениджмънт

Професионално развитие:

Районна болница гр. Гоце Делчев:

м. декември 1981 г. – м. септември 1982 г. – цехов лекар;
м. септември 1982 г- м. май 1983 г. – ординатор във ВО;
м. май 1983 г. – м. май 1986 г. зав. център по хемодиализа.
УМБАЛ Александровска – София, Клиника по диализа от м. юни 1986 г. до април 2005 г.

УМБАЛ Св. Иван Рилски – София, Клиника по терапия на вътрешните болести. Началник отделение по нефрология от м. април 2005 до м. януари 2008 г.

СБАЛССЗ–Университетска Национална Кардиологична болница. Началник отделение по диализа от м. януари 2008 г.

КОНТАКТИ

тел.: 02/9217 193 ; 0885 531 263
Адрес: София, ул. Коньовица 65

error: Alert: Content is protected !!