Д-р Красимир Янков Янев д.м. – Хирург – гр. Пловдив

Published by burn on

Д-р Красимир Янков Яневе е хирург, практикуващ на територията на гр. Пловдив.

Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Републикански консултант по Изгаряне.

Член на Български и Международни асоциации по пластична и естетична хирургия.

Свободен докторант пред защита на докторска дисертация на тема Оперативно лечение на дълбоките изгаряния на ръка и пръсти.

Научни интереси

Хирургия на ръката с над 40 публикации в областта на изгарянията на ръката и тяхното оперативно лечение.

Завършил Здравен мениджмънт.

КОНТАКТИ

Д-р Красимир Янков Янев д.м. – Хирург – гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив бул. Пещерско шосе 66
Тел.: 0888320877
Е-mail: