Д-р Красимир Стоилов – акушер-гинеколог гр. Добрич

Published by burn on

Вие имате нужда от акушeро-гинекологичнаконсултация!

 

Вие не бива да правите компромис със здравето си!

 

Вие искате Вашето здраве и живот да са в професионални ръце!

 

Д-р Красимир Стоилов – с грижа за жената!

 

 

Професия гинеколог

 

Към женското здраве трябва да се отнасяме с внимание. Заедно с оформянето на този клон от медицината –  акушерство и гинекология идва мястото на акушер-гинеколога. Сведения за тази високохуманна професия намираме в древните книги от където става ясно, че женските заболявания, бременността и акуширането са вълнували медицината и в миналото.

В началото на  XX в. гинекологичните заболявания биват систематизирани, появяват се много специалисти в областта както и съвременни методи на лечение.

Вие сте длъжни да направите правилният избор!

Жените често се сблъскват с трудности при избор на правилна контрацепция, инфекциозни заболявания, желана и нежелана бременност, фамилна обремененост, семейно планиране, профилактика. По всички тези въпроси думата има само и единствено Вашият гинеколог!

Работата на акушер-гинеколога изисква задълбочени познания в областта на женската полова и репродуктивна системи, такта и поверителността са абсолютно задължителни.

 

Гинекологичният преглед

 

Първият гинекологичен преглед обикновено е съпроводен с неоснователен страх и притеснение у младите жени. Обикновено той се препоръчва около 18-тата година на момичето, при по-ранно започване на полов живот и по-рано. Гинекологичният преглед се извършва на гинекологичен стол, където жената ляга в гинекологична поза. Лекарят оглежда външните полови органи, след което поставя специален инструмент (спекулум) във влагалището с помощта на който прави оглед на влагалището и шийката на матката на пациентката. След това посредством палпация (опипване) гинеколога преглежда яйчниците и матката на жената, за да е сигурен че те са правилно развити и няма отклонения от нормата.

В акушеро-гинекологичният кабинет на доктор Стоилов Вие ще бъдете максимално добре предразположена, за да осъзнаете необходимостта и важността на гинекологичният преглед.

 

Ултразвукова диагностика (ехография)


 В днешни времена трудно можем да си представим медицината без ултразвуковото изследване. То съчетава в себе си две изключителни предимства – неинвазивност и високи диагностични възможности.

в акушерството

С помощта на отразени ултразвукови вълни, ултразвуковите апарати създават изображение (сонограма) на плода, плацентата и околоплодните води. Ехографският преглед е най-безопасният пренатален начин за изследване на Вашето бебе, при него не се  използват  рентгенови лъчи или друг вид радиация. Чрез него може да се види положението на плода, размера и развитието му, да се определи пола. Ултразвуковата диагностика проследява бременността през всичките и етапи, от него трудно остават скрити вродени аномалии и генетични дефекти.

в гинекологията

Ехографията има изключително широко приложение в гинекологичната практика. Тя се използва при диагностицирането на голям брой гинекологични заболявания, като разбира се интерпретирането на образите на ултразвуковия апарат изисква отлично познаване на женската анатомия и добър клиничен опит. Ултразвуковата диагностика се използва за изследване на заболявания на матката – миоми, ендометриози, хиперплазия на ендометриума, вродени аномалии на матката, патологични находки в маточната кухина; заболявания на яйчниците – овариални кисти (еднокамерни, многокамерни), туморни образувания; извънматочна бременност; заболявания на маточните тръби.

Добрата ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологичта изисква както добре обучен специалист така и висок клас ултразвукова апаратура. Кабинетът на гинеколог д-р Стоилов разполага с последно поколение 4D ултразвуков апарат  Voluson E6 на американската компания General Electric.

 

Женска консултация

 

Ако сте млада, бременна и пълна с неизвестни за това, което Ви очаква във връзка с предстоящата бременност и раждане Вие задължително трябва да посетите Вашият акушер-гинеколог. Записвайки се на женска консултация в кабинета нагинеколог д-р Стоилов, освен редовни ехографски прегледи, Вие ще получите съвети за здравословно хранене, физическа активност, грижи за тялото и всичко, което не бива да пропуска бъдещата майка. Всички жени желаещи именно тук да проследят своята бременност получават редовни ежемесечни прегледи до пети лунарен месец, от пети месец до излизане по майчинство два пъти месечно, като в последните 45 дни посещенията са ежеседмични. В зависимост от състоянието на пациентката и по преценка на докторa броят на посещенята е неограничен.

При първото посещение в акушеро-гинекологичният кабинет Вие ще бъдете разпитана за възраст, предишни бременности, фамилна обремененост, придружаващи заболявания, вредни навици. Освен измерване на кръвното налягане, телесната маса, и необходимите лабораторни изследвания Вие ще бъдете прегледана и на гинекологичният стол, всичко това ще даде максимална информираност за Вашето здравословно състояние и ще улесни доктора Ви при прогнозирането на бременността.

Основен акцент в женската консултация при гинеколог доктор Стоилов имат ехографските прегледи. Благодарение на редовните ехографски изследвания и определянето на феталната морфология Вие ще намалите риска от раждане на дете с тежки вродени аномалии. Ултразвуковите изследвания по време на бременността трябва да са :

 

-11-13 гест. седмица

-16-18 гест. седмица

-20-22 гест. седмица

-28-30 гест. седмица

-36-38 гест. седмица

 

В различните гестационни триместри Вашият лекар заостря вниманието си в различни посоки. В първи триместър (11-13 г.с) той вижда има ли бременност, едноплодна или многоплодна е тя, има ли плода сърдечна дейност, измерва се главично-седалищната дължина на бебето, оглеждат се крайниците. В този период на бременността могат да се диагностицират тежки, несъвместими с живота аномалии, което дава възможност за ранното и прекъсване. В този период ехографският преглед включва и изнерването на нухалната транслуценция (пространството между кожата на врата и вратната мускулатура), в случай че тя е над 3 mm имаме повишен риск за раждане на дете със синдрома на Даун.

Втория триместър на бременността (16-20 г.с) акушер-гинеколога ще определи феталната анатомия на Вашето бебе. В този период могат да се видят до 80% от вродените малформации, включително и тези на сърдечно-съдовата система, прави се фетална ехокардиография на плода. Подробно се оглеждат всички органи и системи – бял дроб, бъбреци, гръбначен стълб, мозък, пикочен мехур, горни и долни крайници. Изследва се кръвотока между майката и плода, оглежда се плацентата, пъпната връв, измерва се маточната шийка и се преценява риска от преждевременно раждане.

Трети триместър (22-26 г.с). В този гестационен срок може да се направи изследване на майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация. Големината на Вашето бебе е такава, че дава възможност за адекватна оценка на темпа на фетален разтеж и развитие, определяне вътреутробната позиция и вероятните варианти за родоразрешение.

 

Фетална морфология

 

Феталната морфология представлява обстойно ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. Това можете да  направите през трите момента от бременността с цел задълбочен преглед на анатомията на плода и евентуално установяване на аномалии. Всичко това дава информация за състоянието на бебето и възможност да се прогнозират някои потенциални усложнения преди или по време на раждането.

В България феталната морфология има все още препоръчителен характер за бъдещите родители, но в страните от Европейският съюз тя е абсолютно задължителна. Лекарският кабинет на гинеколог д-р Красимир Стоилов в град Добрич, е място където феталната морфология на Вашето бебе ще бъде проследена с четириизмерен ултразвуков апарат – 4D Voluson Е6 General Electric. Тази високо специализирана дейност се извършва от специално подготвен за целта АГ специалист, като теоретично ултразвуковото изследване остава най-ефективният метод за профилактика на генетичните заболявания.

 

В акушеро-гинекологиния кабинет на доктор Стоилов Вие ще имате достъп до изключително прецизна и високопрофесионална апаратура. Последно поколение 4D ултразвуков апарат Voluson E6 – General Elecrtric e в софтуерна и хардуерна версия 2012 г. като за пореден път поставя “златен стандарт” в ултразвуковата АГ диагностика в световен мащаб. С негова помощ  Вашата диагноза или бременност ще бъдат поставени в много ранен етап, спомагайки за вземането на правилните решения, във връзка с Вашето здраве и живот. Изображението в 4D дава възможност за получаване на триизмерен образ в реално време – оглед на анатомията и кръвоснабдяването на плода, състояние на плацентата, аномалии на плода, фетално сърце, определяне пола на плода, многоплодна бременност, извънматочна бременност, миома на матката, кисти на яйчниците. Изключителното качество на изображението и високата разделителна способност на 4D ултразвуков апарат Voluson Е6 General Electric снабден с обемни 3D трансдюсери, помага на Вашият лекар  прецизно да диагностицира пренаталните  вродени сърдечни аномалии на плода – 4D фетална ехокардиография.

От юни 2013 г. модерният ултразвуков апарат в кабинета на д-р Стоилов е снабден с единствения до момента в България 4D трансдюсер за повърхностни структури. С него в много ранен етап, ще могат да се диагностицират доброкачествени и злокачествени новообразования на млечната и щитовидна жлеза.Този трансдюсер позволява скениране в 3 равнини и използване на методики от компютърната томография за прецезиране на получените образи.

КОНТАКТИ

Д-р Красимир Стоилов – акушер-гинеколог гр. Добрич
Адрес: гр. Добрич,ул. "Страцин" 14
Тел.: 0888203410
Е-mail:
Web site: http://www.drstoilov.com/