ITS | Здравен портал

д-р Красимира Занкова Станчева – Педиатър, Невролог – гр. София

Д-р Красимира Станчева е педиатър-невролог, специалист в областта на детската електроенцефалография. Започнала е кариерата си в болницата в Ботевград, след което е работила в Първа детска специализирана болница в София. Била е завеждащ Детска неврологична клиника в Университеската педиатрична болница.

 

 

 

КОНТАКТИ

д-р Красимира Занкова Станчева – Педиатър, Невролог – гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. "Красно село" , ул. "Найден Геров" № 2
Тел.: 029521814, 028154239

error: Alert: Content is protected !!