Д-р Костадинка Крумова – Специалист по обща и съдебна психиатрия гр. Варна

Published by burn on

Д-р Костадинка Крумова е специалист – психиатър по обща и съдебна психиатрия в град Варна. Лекарят извършва диагностика и лечение на психични заболявания.Доктор Костадинка Крумова е лекар – психиатър, специалист по обща и съдебна психиатрия в град Варна. Доктор Крумова извършва диагностика и лечение на психични заболявания в град Варна.

Доктор Крумова завършва своето медицинско образование в Медицинският университет в град Варна през 1976 година. През 1986 година придобива специалност по психиатрия в Медицинският университет в град София. Лекарят специализира в Кантонална болница в град Листал, Швейцария.

Специалист по Обща и съдебна психиатрия Доктор Костадинак Крумова
Като специалист по обща психиатрия, Доктор Костадинка Крумова използва съвременни диагностични методи в психиатрията, като: полуструктурирано и структурирано психиатрично интервю, голям брой клинични оценъчни и самооценъчни скали за основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресията, скали за социално функциониране и качество на живота. Доктор Крукова извършва психологични изследвания и психотерапия на пациенти с:

Афективни разстройства
Шизофренни разстройства
Психотични и поведенчески разстройства при органични състояния
Алкохолизъм
Кризисни реакции вследствие на стрес
Лица, извършили опити за самоубийство
Лечение на психични заболявания от Доктор Костадинка Крумова
Докотр Костадинка Крумова извършва лечение на психични заболявания при деца и възрастни, страдащи от психични разстройства като: страх, депресии, емоционален стрес, безпокойство, адаптиране към житейските промени и състояние на криза.

Психиатрията е дял от медицината, занимаващ се с откриването и лечението на психични заболявания и разстройства, както и техните причинители. Психичното разстройство е състояние на психиката, водещо до поведение, което се отклонява от нормалното и е свързано най-вече със субективно страдание и непълноценност у човек.

Лечението на психичните разстройства и заболявания се извършва в психиатрични кабинети или болници. Психиатричните медикаменти и психотерапията са сновните методи за лечението на психичните заболявания.

 

град: Варна
Адрес: ул. Алеко Константинов 5 – МЦ Олимед
Телефони: 052 600027, 0888 31 00 44