Д-р Костадинка Гьошева – общопрактикуващ лекар – Пловдив

Published by burn on

Д-р Костадинка Иванова Гьошева е общопрактикуващ лекар.

Дейността си извършва на територията на град Пловдив.
Кабинетите, в които приема пациенти д-р Гьошева са:

Д-р Гьошева оказва навременна помощ, диагностицира, извършва профилактика, терапия и рехабилитация на своите пациенти.

КОНТАКТИ

Д-р Костадинка Гьошева – общопрактикуващ лекар – Пловдив
Адрес: Пловдив ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 9, ет. 1, каб. 1 и 3 – 2-ра градска
Адрес: Пловдив ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 16, ет. 2, каб. 43
Тел.: 0893518225,032603961,032601558