Д-р Кирчо Патриков – онкоортопед гр. София

Published by burn on

Д-р Кирчо Патриков – Лекар по онкоортопедия в СБАЛ Oртопедия Горна баняДоктор Кирчо Патриков е специалист ортопед – травматолог практикуващ в град София. Лекаря работи по специалността си, към СБАЛ Oртопедия – Горна баня.

Ортопедията е дял от медицината, занимаващ се с диагностика, профилактика и лечение на вродени или придобити дефекти, във формата или функцията на сухожилията, ставите, костите и мускулите.

Доктор Патриков диагностицира и лекува фрактури, ставни и костни заболявания – артрит, артроза, счупвания, възпалителни заболявания и мекотъканни травми.

Артритът представлява болестно състояние, включващо възпалителни изменения в една или повече стави на човешкото тяло. В групата на артритите се включват много голям брой заболявания, като общото между тях е тенденцията да протичат с болка, схващане, подуване, зачервяване и увреждане на функцията на ставите.

Артрозата е тип ставно заболяване. Представлява хетерогенна група от условия, които водят до общи хистопатологични и рентгенови промени. Това е дегенеративно заболяване, което е резултат от разрушаване на ставния хрущял (хиалин) в стави

Доктор Кирчо Патриков извършва лечение и обездвижване при счупвания на долен и горен крайник.

Лекарят предлага на своите пациенти широк спектър от медицински услуги – ендопротезиране, ехографски изследвания на мускулно-скелетния апарат и остеонекроза.

Доктор Кирчо Патриков предоставя медицинска грижа и персонално внимание, които да отговарят на европейските и световни стандарти.

Доктор Патриков извършва следните дейности:

 • Консултативни прегледи и оперативно и консервативно лечение на ортопедични и травматологични заболявания
 • Оперативно лечение на костни и мекотъканни тумори на ОДА
 • Ендопротезиране на колянна и тазобедрена става
 • Миниинвазивна хирургия на опорно – двигателния апарат
 • Корекции на вродени аномалии на опорно-двигателния апарат
 • Мускулна и сухожилна пластика

Процесът на лечение при всеки пациент е индивидуален.Повечето от заболяванията подлежат на пълно излекуване, но това зависи изцяло от бония и неговото внимание към своето заболяване. Необходимо е навременна консултация и диагностика със специалист ортопед.

 

УСЛУГИ
Лечение на доброкачествени и злокачествени костни тумориПри лечението на костните тумори има изготвени оптимални протоколи в изработването и осъществяването на които, вземат участие освен ортопед-травматолог и други специалисти. Целта е да предложат най-доброто лечение във всеки един случай. Лечението зависи от вида на тумора, неговото разположение, възрастта и състоянието на болния, наличието на метастази или на друг първичен тумор и т.н. В общия случай туморите се разделят на 2 вида – доброкачествени и злокачествени.

Голяма част от доброкачествените тумори не налагат лечение. Обикновено такова се налага, ако се забележи бърз растеж на формацията. Лечението е хирургично и представлява премахване на променената тъкан и запълване на дефекта със здрава костна тъкан. Най-разпространени са:

 • Остеом
 • Остеоид
 • Хондром
 • Костна киста

Злокачествените тумори на костите се наричат остеосаркоми. Най-разпространени са:

 • Хондросарком- проявява се в тазовите кости и в областта на коляното. Той причинява болка, която се усилва нощем.
 • Гигантоклетъчен костен тумор проявява се в коленната и раменната област. Главни признаци са: болка, твърда подутина и счупване при незначителна травма.
 • Сарком на Юинг развива се в детска и юношеска възраст. Той представлява тумор на костния мозък и засяга главно таза и дългите кости.

Ендопротезиране на тазобедрена става чрез оперативна намерса
Ендопротезирането на тазобедрена става се прави с операстивна намеса. След смяната на увредената става с изкуствена, болката изчезва, движенията се възстановяват и пациента е готов, отново да извършва всички свои ежедневни дейности.

Посетете кабинета на доктор Кирчо Патриков в Горна Баня и направете предварителна консултация за ендопротезирането на тазобедрената Ви става.

Тотално и уникондилно ендопротезиране на колянна става

Ендопротезирането на колянна става, представлява подмяна на увредената става с изкуствена такава. Не след дълго болката изчезва, движенията се възстановяват и можете отново да извършвате нормалните дейности от ежедневието. Доктор Патриков извършва два вида ендопротезиране на колянна става ТОТАЛНИ и УНИКОНДИЛНО.

Тотално ендопротезиране се прави чрез заместване на цялата става. След операцията болните възстановяват движенията в увредената става и почти винаги се възстановяват на напълно.

Уникондилно ендопротезиране /частично ендопротезиране или миниинвазивно ендопротезиране/ на колянна става – операция, целяща максимално запазване на функцията на колянната става. Подменя се само засегната част на костния хрущял. Оперативната намеса е минимална, биомеханиката на колянната става се запазва почти напълно.

Ендопротезирането на колянна става се извършва в кабинета на доктор Патриков в Горна Баня

Счупвания
Костните фрактури са медицинско състояние, при което се наблюдава прекъсване на цялостта на костта. Могат да се получат в резултат на:

 • високо енергийно въздействие ,
 • тривиално нараняване или стрес,
 • в резултат на определени медицински състояния,при които отслабват костите, като остеопороза, рак на костите, или остеогенеза имперфекта, където фрактурата се нарича -патологична фрактура

КОНТАКТИ

Д-р Кирчо Патриков – онкоортопед гр. София
Адрес: София, бул. Никола Петков 56
Тел.: 0887650811,076600131