Д-р Катерина Щерева – Логопед гр. София

Published by burn on

Образование: Катерина Щерева е доктор по логопедия и главен асистент в СУ Св. Климент Охридски. Тя е взела участие в редица научни конференции, семинари и конгреси. Има публикации в известни български и международни издания. Научните й интереси са насочени към ранната диагностика и терапия на детското говорно и езиково развитие и превенция на дислексия.

Участие в научни конференции, семинари и конгреси. Член на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP- International Association of Logopedics and Phoniatrics); на Европейската асоциация на логопедите (CPLOL) ; на НСЛБ – Национално сдружение на логопедите в България. Член на управителния съвет на Фондация Палитра.

Автор е на монографията ФОНОЛОГИЧНООСЪЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА /ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСЛЕКСИЯ/. Книгата отразява назрялата необходимост в съвременната българска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване на децата, особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и на връзката му с усвояването на процеса четене и проявите на нарушения в тази област (дислексия).

Допълнителни квалификации: специализиран курс Гласови нарушения, София, специализиран курс- Дискалкулия, специализиран курс – Заекване, Специализиран курс- Brain Gym:специализиран курс Практики, базирани на доказателства в логопедията; специализиран курс Ранни интервенции при деца от 0 до 4 години.

Работила е като логопед в:

Логопедична детска градина № 134, гр. София
МОН- Логопедичен център, гр. София
Консултант и редактор по проблемите на социолингвистиката в Социологическата агенция
Медиаметрия- ООД
Логопедична терапия при тежка езикова патология – по проект на Фондация Палитра съвместно с Клиника по неврология и неврохирургия към Институт Пирогов
В настоящия момент е директор на Логопедичен център Говори с мен.

ДЕЙНОСТ

Диагностика и терапия на говорни нарушения

 • гласови нарушения (афония, дисфодия, фонастения, ларингеална хиперфункция и др.)
 • артикулационни нарушения
 • неправилно звукопроизношение
 • замени на звукове или групи звукове
 • пропускане на звукове

Диагностика и терапия на нарушения, следствие лицево–челюстни нарушения (ринолалия)

Диагностика и корекция на нарушения на плавността на речта

 • заекване
 • запъване
 • нарушения в темпа на речта (брадилалия, тахилалия)

Диагностика и терапия на специфични езикови нарушения при деца (на развитието) и възрастни (придобити)

 • късно формиране на езиковата система при деца
 • забавено формиране на езиковата система при деца
 • разпад на езиковата система при възрастни (афазия)

Диагностика и корекция на нарушения на писането, четенето и математическите умения (дислексия, дисграфия, дискалкулия)

Ранна предикция и превенция на нарушения на ученето чрез диагностика на развитието на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване при деца (установяване на риск от дислексия)

Генерализирани нарушения на развитието (аутистичен спектър; первазивни нарушения на развитието)

КОНТАКТИ

Д-р Катерина Щерева – Логопед – София
Адрес: гр. София, жк Яворов, бул. Цариградско шосе, бл. 72, ет. 1 , ап. 3
Моб. тел.: 0898 795 413
E-mail: katerinashtereva@abv.bg