Д-р Камен Андонов – Психотерапевт гр. Ямбол

Published by burn on

Д-р Камен Андонов е специалист по психология и психотерапия.

Практикува в индивидуален кабинет в град Ямбол.

ДЕЙНОСТИ:
Полето на психотерапията е много обширно, като се започне от характерологичните разстройства и неврозите и се стигне до психосоматичните заболявания и дори до психозите. Всички психотерапевтични методи (морална подкрепа, внушение, рехабилитация, психоанализа), основаващи се на общуването, установено между терапевта и болния, преследват идентични цели — личностно разгръщане и по-добро интегриране на субекта в обществото. Според начина на действие се различават три големи категории психотерапии: психотерапии, основани на внушение (убеждаване, морално напътствие); психотерапии почиващи на катарзис (извикване в съзнанието на изтласкани чувства под въздействие на хипноза или субнаркоза); психотерапии, позволяващи на пациента да промени личността си като анализира дълбоките си конфликти като интегрира в съзнанието си несъзнавани афекти и като променя своите защитни механизми.

КОНТАКТИ

Д-р Камен Андонов – Психотерапевт гр. Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. Одрин 6 ет.1 ап. 3
Адрес: гр. Бургас, ул. Св. Св. Кирил и Методи 31
Тел.: 0889 198 368