Д-р Камелия Желязкова – Стоматолог – гр. София

Д-р Камелия Желязкова е специалист по дентална медицина. Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

 

 

 

ДЕЙНОСТИ:

* Обща стоматология

* Протетична стоматология

* Профилактика

* Ортодонтия

* Пародонтология

КОНТАКТИ

Д-р Камелия Желязкова – Стоматолог – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Свето преображение 20
Тел.: 0887439283