Доц. д-р Камелия Генова – Образна диагностика – гр. София

Published by burn on

Доц. д-р Камелия Генова, д.м завършва медицина през 1991 г. в Медицинския факултет на Медицинска академия, София.

От 1992 г. до 1995 г. работи в отделение по рентгенология към Първа МБАЛ, като в края на периода придобива специалност по Образна диагностика. В последствие работи в Рентгеново отделение към Столичен онкологичен диспансер, след което е поканена да повиши професионалната си квалификация във водеща болница в Аугсбург, Германия в областта на Компютърната томография и Ядрено-магнитния резонанс. Активно участва в клиничните дискусии и семинари с чуждестранните си колеги.

През 2010 г. се присъединява към екипа от специалисти в Отделението по образна диагностика на Национална кардиологична болница, София, като междувременно е и консултант по Магнитно-резонансна образна диагностика към МЦ Русев.

От 2011 г. досега е консултант по ЯМР и в М-ТЕХ МДЛ ЕООД към УМБАЛСМ Пирогов, София.

През 2014 г. д-р Камелия Генова защитава дисертационен труд на тема: Оценка на морфологията и функцията на дясното сърце с магнитно-резонансна томография при пациенти след радикална корекция на тетралогия на Фало и дяснокамерна аритмогенна кардиомиопатия.

Автор е на редица публикации в наши и чуждестранни издания. Участва активно в национални и международни конгреси и конференции, включително и като лектор.

Въз основа добрата си професионална експертиза, участва в консултации, консилиуми и патоанатомични дискусии. Лектор е на студенти, специализанти и специалисти в областта на кардио КТ и ЯМР. Професионалните и интереси са в областта на кардио и невро диагностиката.

През април 2016 г. придобива научна степен доцент.

Отлично владее: английски, немски, а разговорно и италиански.

Член е на БАР, ESR, CIRSE, ESCR, ESMRMB.

КОНТАКТИ

МЦ за специализирана медицинска помощ – НКБ, София, ул. Коньовица 65
Тел.: 0888585158

МТЕХ – Пирогов МРТ София, бул. Генерал Тотлебен 21
Тел.: 0888585158